باکس پالت پلاستیکی

باکس پالت پلاستیکی در واقع همان پالت پلاستیکی است که دارای دیواره می باشد و شکلی مانند جعبه به خود گرفته است از این رو به این دسته از پالت پلاستیکی دیواره دار، باکس پالت پلاستیکی می گویند. باکس پالت پلاستیکی را میتوان به صورت ستونی روی هم قرار داد و با لیفتراک آن ها را جا به جا و یا انبار کرد.

انواع باکس پالت پلاستیکی:

باکس پالت پلاستیکی 100x120x90  سانتی متر

باکس پالت پلاستیکی 115x70x70   سانتی متر

1مجموع 7 محصول
1مجموع 7 محصول