پالت پلاستیکی تیرک دار

متخصصان شرکت پالت پلاستیکی آریا پالتی طراحی کرده اند که علاوه بر سبکی دارای ویژگی قدرت تحمل وزن داینامیک بالایی باشد نام این پالت پلاستیکی، پالت پلاستیکی شانه ایی تیرک دار می باشد در واقع همان پالت پلاستیکی شانه ایی با قدرت تحمل بار داینامیک بیشتر است که به آن تیرک اضافه کرده اند.

1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول