پالت پلاستیکی دست دوم

امروزه بسیاری ار شرکت ها برای صرفه جویی در هزینه ها به جای خرید پالت پلاستیکی نو، استفاده از پالت پلاستیکی دست دوم را ترجیح می دهند. پالت پلاستیکی کار کرده بعلت آنکه از پلاستیک ساخته شده مانند پالت فلزی زنگ نمی زند و یا مانند پالت چوبی دچار پوسیدگی نمیشود. پالت پلاستیکی به علت وجود پلی اتیلن سنگین در ساختار خود برای استفاده در انبار ها مناسب است همچنین کسانی که پالت پلاستیکی دست دوم تهیه می کنند میتوانند بعد از مستحلک شدن پالت پلاستیکی آن را بفرشند چرا که قابل بازیافت است و کهنه شده ی آن نیز با ارزش است.

انواع پالت پلاستیکی دست دوم:

پالت پلاستیکی دست دوم 110x130 سانتی متر

پالت پلاستیکی دست دوم 100x120 سانتی متر

پالت پلاستیکی دست دوم  80x120 سانتی متر

پالت پلاستیکی دست دوم 60x90 سانتی متر

1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول