پالت پلاستیکی 80x120

پالت پلاستیکی 80x120  نیز به دو ارتفاع 15 و 17 در کارخانه آریا پلاستیک  تولید میشود. که سبکترین آن ها پالت پلاستیکی بهداشتی با ارتفاع 15 دارای وزن 12.5 کیلوگرمی می باشد که دارای استقامت 4000 کیلوگرمی بار استاتیک است. و مقاوم ترین پالت پلاستیکی 80x120  پالت پلاستیکی بهداشتی با ارتفاع 17 می باشد. وزن این پالت پلاستیکی 12.5 کیلو گرم بوده و وزن بار استاتیک را تا 6000 کیلو گرم تحمل میکند. به علاوه قدرت تحمل بار داینامیک این پالت پلاستیکی 1250 کیلو گرم است که مقدار چشم گیری می باشد.

لطفا قبل از شفارش و خردی پالت پلاستیکی با همکاران ما مشاوره نمایید.

1مجموع 4 محصول
1مجموع 4 محصول